Śpiewnik – Moc bezwzględna

Ref.:
Moc bezwzględna ponad nami
Moc bezwzględna w nas
Nie jesteśmy w walce sami
Zastęp wojów trzyma straż
Nie zgadzamy się na bierność
Ni na haseł pustych las
Miecz miłości w naszych dłoniach
Grożąc wrogom zmienia czas

My o szczęście dziś walczymy
O mądrości wiecznej trwanie
Tworząc siebie świat tworzymy
Rozszerzamy prawdy znamię [/znanie?]

Walka życiu sens nadaje
Nie liczymy w drodze kroków
Naprzód w bój o nieśmiertelność
Dziś w przyjaciół zmieniaj wrogów

Na zakonie praw oparci
Dyscypliny granic siłą
Mocy złego wprost wydarci
Poruszamy świata bryłą