Śpiewnik – W dzień zaduszny

Jam jest Wieczność, bo nigdy w kołowrocie czasów
Nie kończy się ta chwila, w której ja zapukam
Do wrót ludzkich i zerwę więź z ich ciał zawiasów
Bo ty szukasz wieczności, a ja ciebie szukam.

Jam jest Miłość Najwyższa – jam utożsamienie

Z bytem odwiecznym wszystkich życia elementów,
Przeze mnie ostateczne płynie zjednoczenie,
Wszystkich, niegdyś walczących ze sobą odmętów.

Jam jest Wolność Najwyższa -w mojej mocy ginie

Wszystka nieubłaganych praw bytu konieczność,
Przyczyna nie ulega tu innej przyczynie –
Tuś jest od splotu zjawisk wyzwolon na wieczność.

Jam jest Prawo Najwyższe – jam jest Równowaga,
Która grzechów tej ziemi nędzę i rozlewność
Ocenia co przemaga i co nie przemaga
Jam jest jedyna Prawda i jedyna Pewność.

Wszystko może Cię zmylić: miłość, piękno, zdrowie
Sława, potęga, skarby – te wszystkie motyle,
Za których złudą gonią Adama synowie –
Wszystko może Cię zmylić: ja cię nie omylę!