Dementi i reakcje – dementiPRM

POLSKA RADA MŁODZIEŻY
ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
tel.:022/39 06 66
fax: 022/ 39 06 06
www.prm.org.pl
biuro@prm.org.pl
Warszawa, 10 czerwca 2005 r.

OŚWIADCZENIE

W związku z podaniem na stronach Polskiej Rady Azji i Pacyfiku informacji, jakoby Polska Rada Młodzieży była współorganizatorem obozu studenckiego „Dialog i przyszłość świata, ABC dialogu” oświadczam, iż żadne porozumienie z reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Pawlisz organizacją nie zostało w tej kwestii podpisane i że Polska Rada Młodzieży nie deklarowała swojego poparcia i nie popiera tej idei.

Z poważaniem,

/-/

Sebastian Meitz
Przewodniczący PRM