Śpiewnik – Pieśń o Murszidzie Wielkim Sufim

Mąż Boży pijany jest bez win,
Mąż Boży syty jest bez mięs.

Mąż Boży w wiecznym jest zdumieniu,
Mąż Boży trwa bez snu.

Mąż Boży nie jest wiatrów pył,

Mąż Boży nie jest ni mróz ni żar.

Mąż Boży jest w chałupie król,
Mąż Boży jest w pustyni skarb.

Mąż Boży jest świątynią posłuszeństwa,
Mąż Boży jest grodem dobrych czynów.

Mąż Boży nie wie że jest wierzący
Mąż Boży nie zna cnót ni grzechu.

Mąż Boży jest uczonym w Bogu,
Mąż Boży uczonym nie jest ksiąg.

Mąż Boży jest morzem nie zmierzonym,
Mąż Boży dżdżem jest bez nawałnic.

Mąż Boży głęboko jest ukryty –
Mój Synu! Znajdź go, idąc w mroku.