Ogłoszenie –

OGŁOSZENIE

Nazywam się Kamil Kaczmarek.

Jestem pracownikiem Instytutu Socjologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prowadzę od pewnego czasu badania nad grupą Kundaliniego i w związku z tym

poszukuję:

a) byłych członków grupy wszystkich szczebli
b) osób, które w inny sposób (osobiście) zetknęły się z Kundalinim albo jego
wspólnotą.

Celem moich badań jest: poznanie i zrozumienie mechanizmów rządzących
rodzącymi się zjawiskami tego typu, czyli: jak taka grupa mogła powstać, jak się
rozwijała, jak funkcjonowała, dlaczego ludzie w niej trwali i dlaczego odchodzili, co
przywiodło ją do obecnego stanu.

Celem moich badań nie jest: zwalczanie kogokolwiek, wyręczanie organów
ścigania, wspieranie kampanii medialnych (pro czy anty), choć oczywiście zdaję sobie
sprawę, że obraz maksymalnie bliski prawdy może być użyteczny dla wszystkich stron,
które prawdy się nie boją.

Czego konkretnie oczekuję:

Od byłych członków:
Od innych osób:

Zapewniam pełną anonimowość. Zbierane przeze mnie relacje zostaną
użyte wyłącznie w celach naukowych, z zastosowaniem wszelkich zabiegów koniecznych do
ukrycia tożsamości współpracujących ze mną osób.

Od byłych członków:

byłbym wdzięczny gdyś zechciał/a przedstawić mi (w
wygodnej dla Ciebie formie)
opowieść o Twoim życiu, obejmującą zwłaszcza etap
wstąpienia, pobytu i wystąpienia ze wspólnoty
Jako pomoc w przypomnieniu sobie mogą posłużyć poniższe pytania:

Poniższe wskazówki stanowią pomoc, a nie zestaw pytań na które trzeba
odpowiedzieć. Można pominąć wątki, o których się nie ma nic ciekawego do
powiedzenia a rozwinąć inne. Szczególnie cenne są opisy ówczesnej twojej
świadomości: co myślałeś/aś, co czułeś/aś, co doświadczałeś/aś. Na życzenie
usunę później wszelkie imiona i elementy wskazujące na tożsamość. Wskazówki
należy traktować jako pomoc w odświeżeniu pamięci.

0. Kim jesteś?

Parę słów o sobie – zawód, wiek, wykształcenie.

1. Kim byłeś/aś przed zetknięciem się ze wspólnotą?

Kim byli i co przekazywali ci rodzice, wpływ szkoły, stosunek do religii, poszukiwania
duchowe, jakie kierunki, inne ważne wydarzenia, osoby, idee etc.

2. Wejście do wspólnoty.

Kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiło wejście do wspólnoty?
Poznanie mistrza, wrażenie jakie wywarł i czym? Co było we wspólnocie atrakcyjnego, co
pociągało?

3. Życie we wspólnocie.

Co było ważnego, cennego, we wspólnocie, co dawało uczestnictwo w niej?
Jak wyglądało szkolenie? Jakie treści przekazywano.
Relacje mistrz-uczeń, mężczyzna – kobieta, relacje wzajemne między uczniami i między
mistrzami etc. Własna droga kariery we wspólnocie.
Czy doświadczyłeś/aś albo słyszałeś/aś jakiś zdarzeń nadprzyrodzonych w tym
czasie (doświadczenia opatrzności, odczucia mocy, cuda, etc.)? Czy wierzyłeś/aś w
nie?

4. Mistrzowie

Ewentualni inni mistrzowie jakich miałeś/aś. Jak doszło do przekazania innemu
mistrzowi? Jakie różnice dały się zauważyć w traktowaniu uczniów przez obu
mistrzów?
Kundalini. Jak go poznałeś/aś, co o nim sądziłeś/aś, kim dla ciebie był? Skąd
brał się jego autorytet?

5. Z ucznia mistrz.

W jaki sposób (jeśli) samodzielne pozyskiwałeś/aś uczniów? Co im
przekazywałeś/aś, jakie były wasze relacje?

6. Odejście.

Przyczyny odejścia – dalsze i bezpośrednie. Jak się dokonało?
Co najbardziej, z rzeczy negatywnych, raziło, dyskredytowało wspólnotę w twoich
oczach?
Czy były jakieś naciski po odejściu? Reakcja rodziny, przyjaciół.

Od innych osób:

byłbym wdzięczny za Twoja relację ze spotkania z Kundalinim

1. Kiedy i gdzie poznałeś/aś Kundaliniego (jego ucznia)?
2. Jak się przedstawiał, za kogo się podawał?
3. Czego oczekiwał, jak przekonywał?
4. Czy przyszedł sam, czy towarzyszyli mu jacyś uczniowie, jacy?
5. Jakie wrażenie wywarł i czym?
6. Jak długo trwała (trwa) znajomość?
7. Jaki charakter miała ta relacja (jak byś ją opisał/a przyjaźń, uczniostwo,
konsultacje, współpraca, równorzędna, nierównorzędna, zażyła, zdystansowana etc.)?
8. Jak skończyła się znajomość?
9. Czy coś więcej o nim Ci wiadomo?

Formy kontaktu:


Jeśli wygodniej Ci pisać: napisz maila,
gdy
wolisz porozmawiać, również napisz, umówimy się.
Czasami jestem też na GG:5391937, daj znać, odezwę się.
Pocztę tradycyjną można kierować na adres:
dr Kamil Kaczmarek, Instytut Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89,
60-568 Poznań
.
Telefon do Instytutu: 0-61 8292269
.