Archiwum Herberta Spencera

 

Na niniejszej
stronie zamierzam sukcesywnie zamieszczać teksty Herberta Spencera, zarówno w tłumaczeniach , jak i oryginalne, a także artykuły na jego temat.

Zamieszczone na tej stronie teksty Spencera, ich tłumaczenia, mogą mieć zastosowanie wyłącznie dydaktyczne, nie są w żadnej mierze wydaniami krytycznymi i, jak większość rezultatów niedoskonałej technologii OCR, korygowanej omylną spostrzegawczością człowieka, mogą zawierać błędy. Będę wdzięczny za wszelkie poprawki.


 

Oryginalne teksty Spencera

Na stronie THE ONLINE LIBRARY OF LIBERTY można znaleźć:


 

Przekłady

Moim zamiarem jest udostępnienie Czytelnikom głównych dzieł Spencera w formie, która by ułatwiała kontakt z jego autentyczną myślą. Przekłady J.K. Potockiego są dość wierne tekstowi, choć archaiczne, jeśli chodzi o terminologię naukową. Spencer w języku angielskim jest dziś znacznie bliższy językowi współczesnych socjologów. Przekład H. Goldberga, choć literacko przystępny, dość często odbiega od oryginału, dotyczy to zwłaszcza terminologii socjologicznej. Dokonałem również własnego przekładu Instytucji eklezjastycznych. Starałem się zachować w nim maksymalną wierność oryginałowi, zwłaszcza w warstwie terminologicznej, przy przykładaniu mniejszej wagi do walorów literacko-stylistycznych.

Przekłady dziewiętnastowieczne poddaję obróbce na dwóch etapach: na pierwszym uwspółcześniam ortografię i częściowo słownictwo; na drugim: będę porównywał przekład z oryginałem, zwłaszcza pod kątem sensu terminów naukowych. Osoby z jakichś powodów zainteresowane „nieobrobionymi” tekstami dziewiętnastowiecznych przekładów, znajdą niektóre w: Polskiej Bibliotece Internetowej, aczkolwiek zawierają one sporo błędów (powstałych zarówno na etapie druku, jak i skanowania). Warto też sprawdzić, czy numeracja stron pokrywa się z rzeczywistym wydaniem.

Należy pamiętać, że przykłady przytaczane przez Spencera z dziedziny nauk przyrodniczych reprezentują stan wiedzy z XIX wieku, w wielu punktach szczegółowych się zdezaktualizowały (zmianie uległa często terminologia, klasyfikacja systematyczne gatunków, ich nazwy), choć nie zawsze podważa to jego bardziej ogólne wnioski.


Pierwsze zasady

Przekład: J.K. Potocki, uwspółcześniona ortografia i (częściowo) słownictwo


Wstęp do socjologii

Przekład: Henryk Goldber [w porównaniu z wydaniem z 1884 uwspółcześniłem ortografię]


 

Zasady socjologii

t.1 Dane socjologii

Przekład: J.K. Potocki, uwspółcześniona ortografia i (częściowo) słownictwo

t.2 Indukcje socjologii

Przekład: J.K. Potocki, uwspółcześniona ortografia i (częściowo) słownictwo

t.3 Instytucje domowe

Przekład: J.K. Potocki, uwspółcześniona ortografia (podziękowania za pomoc dla pani Kariny Rejmer).

t.4 instytucje obrzędowe

Przekład: J.K. Potocki, uwspółcześniona ortografia (częściowo).

t.5 Instytucje polityczne

Przekład: J.K. Potocki, uwspółcześniona ortografia (częściowo).

t.6 Instytucje eklezjastyczne

Przekład: Kamil Kaczmarek

(C)Copyright for the polish translation by Kamil Kaczmarek


 

Artykuły Spencera

Organizm Społeczny

Prawo do ignorowania państwa (1851 ) (przeł.Bartek Dziewa)

O Spencerze

Kamil M. Kaczmarek, Herbert Spencer a problemy socjologii religii (e-book)

Socjologiczny rachunek sumienia na podstawie Study of Sociology Herberta Spencera i innej literatury oparcował Kamil M. Kaczmarek

Kamil M. Kaczmarek, Faraon a Spencerowska socjologia religii. Przyczynek do źródeł powieści

Kamil M. Kaczmarek, 2003, Herberta Spencera teoria zróżnicowania społecznego 

Kamil M. Kaczmarek, Herbert Spencer o religii i porządku społecznym