Dane socjologii – Dane socjologii

Dane socjologii

przkład J.K. Potocki, uwspółcześniona ortografia i (częściowo) słownictwo


Rozdział I. Rozwój nadorganiczny


Rozdział II. Czynniki zjawisk społecznych


Rozdział III. Pierwotne czynniki zewnątrzne


ROZDZIAŁ IV. Pierwotne czynniki wewnętrzne


ROZDZIAŁ V. Człowiek pierwotny – strona fizyczna


ROZDZIAŁ VI. Człowiek pierwotny – strona uczuciowa


ROZDZIAŁ VII. Człowiek pierwotny – strona umysłowa


ROZDZIAŁ VIII. Pierwotne wyobrażenia


ROZDZIAŁ IX. Wyobrażenia rzeczy ożywionych i nieożywionych


ROZDZIAŁ X. Wyobrażenia o śnie i snach


ROZDZIAŁ XI. Wyobrażenia zemdlenia, apopleksji, katalepsji, ekstazy, i innych form nieczułości


ROZDZIAŁ XII. Wyobrażenia wyobrażenia śmierci i zmartwychwstania


ROZDZIAŁ XIII. Wyobrażenia duszy, upiorów, duchów, demonów itp.


ROZDZIAŁ XIV. Wyobrażenia drugiego życia


ROZDZIAŁ XV. Wyobrażenia o innym świecie


ROZDZIAŁ XVI. Wyobrażenia o działaczach nadprzyrodzonych


ROZDZIAŁ XVII. Działacze nadprzyrodzeni jako przyczyna epilepsji i drgawek, gorączki i obłąkania, chorób i śmierci


ROZDZIAŁ XVIII. Natchnienie, wróżba, egzorcyzmy i czary


ROZDZIAŁ XIX. Miejsca święte, świątynie i ołtarze, ofiary, posty i przejednania, chwalba, modlitwa


ROZDZIAŁ XX. Kult przodków w ogólności


ROZDZIAŁ XXI. Kult bałwanów i fetyszy


ROZDZIAŁ XXII. Kult zwierząt


ROZDZIAŁ XXIII. Kult roślin


ROZDZIAŁ XXIV. Kult przyrody


ROZDZIAŁ XXV. Bóstwa


ROZDZIAŁ XXVI. Pierwotna teoria wszechrzeczy


ROZDZIAŁ XXVII. Zadanie socjologii


Dodatek A. Dalsze przykłady pierwotnego myślenia


Dodatek B. Teoria mitologiczna.


Dodatek C. Lingwistyczna metoda mitologów