RELIGIE ALTERNATYWNE – sekty czy nowe religie

Sekta czy nowy ruch religijny?

Co to jest sekta, jak odróżnić ją od nie-sekty? Czy sekty są groźne? [w budowie]

Po co definiować sekty

Sekty czy Nowe ruchy religijne?

Kościół a sekta jako problem socjologii religii


Czytaj też moje artykuły:

Wywiad: Sekty to pojęcie-maczuga

Sekty z innego punktu widzenia 5, 2001 (Polemizował ze mną o. ROBERT PLICH OP w artykule Etyczny punkt widzenia, ale moja odpowiedź już się nie ukazała (może zresztą nie jest potrzebna)).


Sekty, pranie mózgu i psychomanipulacje

Poniżej przedstawiam poszerzoną wersję referatu, jaki, jako „Piłat w Credo”, zaprezentowałem na koferencji „Sekty jako droga donikąd” organizowanej przez komendę policji w Strzelcach Opolskich. Zadano mi temat Sposoby i mechanizmy werbowania do sekt

Jak to się dzieje, że młodzi ludzie pewnego dnia porzucają swe przepełnione ciepłem rodziny, szkoły czy studia, dające im tak wspaniałe perspektywy rozwoju osobowego i kariery zawodowej, porzucają swoją świetlaną przyszłość, jaką wymarzyli dla nich ich kochający rodzice? Jak to się dzieje, że angażują się w ruchy, które sytuują ich na marginesie życia społecznego, w które otoczone są wrogością bądź niechęcią, w których muszą pędzić życie pełne wyrzeczeń i rezygnacji z siebie? Zaczynają podzielać zupełnie absurdalne wierzenia, uczestniczyć w dziwacznych rytuałach, poddają się nieludzkiej dyscyplinie?


Odpowiedź pierwsza

1. Pranie mózgu i psychomanipulacja

2. Jak i kto na to wpadł

3. O czym zapomniano

4. Drugie dno, czyli kto naprawdę na to wpadł

5. Jak skuteczne są psychotechniki i pranie mózgu

6. Jak rozpoznać psychomanipulację

7. Problemy praktyczne (ideologia i terapia)


Dodatki:

model przymusowej perswazji Scheina

model ideologicznego totalizmu Liftona

Literatura


Odpowiedź druga

Socjologiczne modele konwersji

Koncepcja Starka i Loflanda

Koncepcja Dowtona


Model syntetyczny

W jego konstruowaniu uwzględniłem też koncepcje Longa i Haddena (konwersja jako socjalizacja), Strausa (aktywne poszukiwanie), Richardsona (negocjacje) i in.
(Wersja skrócona)

1. Strukturalna dostępność – oderwanie od „bazy”

2. Idealizm i inteligencja duchowa. Schizma lub herezja – oderwanie od „nadbudowy”

3. Poszukiwanie i nawiązanie relacji

4. Charyzma i sprawdzanie

5. Socjalizacja

6. Resocjalizacja i odejście (ewentualne)


Gdy sekty są problemem

Sekty z socjotechnicznego punktu widzenia

alternatywny
link


Inne „raporty mniejszości”

Nie pod wszystkimi tezami poniższych tekstów się podpisuję, ale wydają mi się cenne, jako przełamujące panującą w mediach atmosferę społecznej histerii antysekciarskiej

Piotr Szarszewski: Steven Hassan – guru ruchu antykultowego

Piotr Szarszewski: Antysektowe zakłamywanie rzeczywistości

Ewa Siedlecka Sekta czai się wszędzie


Przykładowe wspólnoty religijne

Na razie tylko jedna:

WSPÓLNOTA KUNDALINIEGO

Gdyby ktoś chciał zamieścić w tym miejscu materiały (analizy i źródła) na temat innych – zapraszam. Wyjątek – nie interesują mnie materiały apologetyczne (pro i anty – to może kiedyś).