Socjologia klasyczna –

„Każdy winien obrać sobie bohatera, z którym by współpracował, wznosząc się na Olimp”

Goethe

KURS WOLNEGO CZYTANIA

Klasycznych książek socjologicznych
(i nie tylko)

Na podstawie reguł hermeneutyki socjologicznej Stanisława Kozyra-Kowalskiego opracował Kamil Kaczmarek

Neoklasycyzm socjologiczny

Stanisław Kozyr-Kowalski

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Wykłady z filozofii dziejów, Wstęp: cz. I, cz. II, cz. III, przeł. Adam Zieleńczyk, w stosunku do wydania z r. 1919, Warszawa, poprawiono pisownie.

Wykłady z filozofii dziejów, Świat rzymski: cz. I, Cesarstwo rzymskie, cz. II, Chrześcijaństwo, cz. III, Cesarstwo bizantyjskie

Auguste Comte

Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, par. 1-5 (trzy stadia), przeł. J.K., za wyd. 1936, poprawki stylistyczne: Kamil M. Kaczmarek.


Archiwum Herberta Spencera


Ludwik Gumplowicz


Gumplowicz


Bibliografia

polskich wydań klasyków socjologii

Artykuły

Kamil Kaczmarek,  2016 Religijne odczarowanie świata a powstanie nauki

Kamil M. Kaczmarek,  Paradygmat funkcjonalny Herberta Spencera

Kamil M. Kaczmarek, 2007, Klasyczna teoria charyzmyMaxa Webera. Kilka problemów z empirycznym zastosowaniem

Kamil Kaczmarek, 2005, Herbert Spencer o religii i porządku społecznym

Kamil Kaczmarek, 2003, Herberta Spencera teoria zróżnicowania społecznego

Kamil Kaczmarek Kilka uwag o Weberze i wolności od wartościowania (Fragment z książki „Socjologia a religie”)

Kamil Kaczmarek, 1999, Hegla apologia prawdy


Prasocjologia

Fragmenty z mojej książki Prasocjologia św. Tomasza z Akwinu: Rozdział 13. ŁAD SPOŁECZNY ordo in populo

Cała książka dostępna w repozytorium: Prasocjologia św. Tomasza z Akwinu


Linki

Do tekstów klasyków po polsku

Dla znających angielski

Kto wie o innych bazach tekstów klasycznych socjologów – będę wdzięczny za informację.


Dodano: 12 Lut 2009