SOCJOLOGIA A RELIGIE

Witam na stronie poświęconej socjologii, socjologii klasycznej oraz socjologii religii. Czytelnik znajdzie tu zbiór tekstów Herberta Spencera oraz Ludwika Gumplowicza (a w przyszłości może i innych klasyków), oraz teksty wprowadzające do ich rozumienia. Druga grupa tekstów tu zamieszczonych poświęcona jest socjologii religii, ze szczególnym uwzględnieniem nowych religii (zwanych czasem nowymi ruchami religijnymi (NRR), albo mniej przychylnie – kultami czy sektami).

Kilka słów o autorze:
jestem socjologiem zatrudnionym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Interesuję się głównie religią, ale pole moich badań obejmuje również
dorobek klasycznej i preklasycznej myśli socjologicznej.

Głównym źródłem inspiracji teoretycznych pozostają dla mnie prace Platona, Arystotelesa, Hegla, Comte’a, Spencera, Marksa, Webera, Schelera, Tocqueville’a, Znanieckiego i innych klasyków humanistyki.

Moje podejście badawcze sytuuje się w ramach paradygmatu zwanego neoklasycyzmem socjologicznym. Jego program na gruncie polskim sformułował prof. dr hab. Stanisław Kozyr-Kowalski, u którego miałem szczęście terminować.

Więcej – na mojej stronie domowej camillos.edu.pl