Pierwsze zasady –

Pierwsze zasady

przekład Józef K. Potocki [w porównaniu z wydaniem z 1886 uwspółcześniłem ortografię]


Część I. Niepoznawalne


Rozdział I. Religia i nauka


Rozdział II. Ostateczne pojęcia religii


Rozdział III. Ostateczne pojęcia nauki


Rozdział IV. Względność wszelkiego poznania


Rozdział V. Pojednanie


Część II. Poznawalne


Rozdział I. Określenie filozofii


Rozdział II. Dane filozofii


Rozdział III. Przestrzeń, czas, materia, ruch i siła


Rozdział IV. Niezniszczalność materii


Rozdział V. Ciągłość ruchu


Rozdział VI. Stateczność siły


Rozdział VII. Stateczność stosunków pomiędzy siłami


Rozdział VIII. Przeobrażenie i równoważność sił


Rozdział IX. Kierunek ruchu


Rozdział X. Rytmiczność ruchu


Rozdział XI. Streszczenie, ocena i ciąg dalszy


Rozdział XII. Ewolucja i dysolucja


Rozdział XIII. Ewolucja prosta i złożona


Rozdział XIV. Prawo ewolucji


Rozdział XV. Prawo ewolucji – c.d.


Rozdział XVI. Prawo ewolucji – c.d.


Rozdział XVII. Prawo ewolucji – zakończenie


Rozdział XVIII. Wytłumaczenie ewolucji


Rozdział XIX. Niestałość jednorodności


Rozdział XX. Pomnażanie się skutków


Rozdział XXI. Segregacja


Rozdział XXII. Zrównoważenie


Rozdział XXIII. Dysolucja


Rozdział XXIV. Streszczenie i zakończenie


Rozdział Dodatek rozstrząsający niektóre zarzuty krytyki