Bibliografia – Polskich przekładów dzieł klasyków socjologii

Poniższa bibliografia obejmuje znane mi tłumaczenia klasyków socjologii. Będę wdzięczny za wszelkie uzupełnienia (w komentarzach do strony, na forum, albo mailowo). Nie podaję dzieł Marksa, przełożono chyba wszystkie i to nie raz.

Auguste Comte

 • Comte Auguste, 1961, Metoda pozytywna w 16 wykładach, przeł. , Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Comte Auguste, 1973, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. Rozprawa o całokształcie pozytywizmu, przeł. , Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Comte Auguste, 2001, Rozprawa o duchu filozfii pozytywnej, Kęty, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski.
 • Skarga Barbara, 1977, Comte (Myśli i Ludzie), Warszawa, Wiedza Powszechna.

Herbert Spencer

 • Spencer Herbert, 1873, Klassyfikacya wiedzy, przeł. A. Nal, Warszawa, Redakcja „Przeglądu Tygodniowego”.
 • Spencer Herbert, 1883, Szkice filozoficzne. Część II-ga, Warszawa, Wydawnictwo i. T.T.Jeża.
 • Spencer Herbert, 1883, Szkice filozoficzne cz.I, przeł. , Warszawa, Wydawnictwo i. T.T.Jeża.
 • Spencer Herbert, 1883, Szkice filozoficzne cz.I, przeł. , Warszawa, Wydawnictwo i. T.T.Jeża.
 • Spencer Herbert, 1884, Wstęp do socyologii, przeł. H. Goldberg, Warszawa, Nakład Gebethnera i Wolffa.
 • Spencer Herert, 1884, Fizjologia śmiechu, przeł. J. Goldszmit, Warszawa, Księgarnia G. Centnerszerwa.
 • Spencer Herbert, 1889, Dane socjologii, Warszawa, Wydawnictwo Głosu.
 • Spencer Herbert, 1889, Indukcje socjologii, przeł. J. Potocki, Warszawa, Wydawnictwo Głosu.
 • Spencer Herbert, 1889, Pierwsze zasady , przeł. J. K. Potocki, Warszawa, Wydawnictwo Głosu.
 • Spencer Herbert, 1889, Instytucje domowe, Warszawa, Wydawnictwo Głosu.
 • Spencer Herbert, 1890, Instytucje obrzędowe, przeł. J.K. Potocki, Warszawa, W Drukarni Maryi Ziemkiewicz.
 • Spencer Herbert, 1890, Instytucje polityczne, przeł. J. Potocki, Warszawa, Wydawnictwo Głosu.
 • Spencer Herbert, 1891, Instytucje kościelne, przeł. J.K. Potocki, Warszawa, W Drukarni Maryi Ziemkiewicz.
 • Spencer Herbert, 1898, Instytucje zawodowe, przeł. Jan Stecki, Warszawa, Wydawnictwo Głosu.
 • Spencer Herbert, 2002, Jednostka wobec państwa, Warszawa, Liber.
 • Spencer Herbert, 2002, O wychowaniu umysłowym moralnym i fizycznym, Warszawa, Żak.
 • Kasprzyk Leszek, 1967, Spencer (Myśli i Ludzie), Warszawa, Wiedza Powszechna.

Émile Durkheim

 • Durkheim Émile, 1990, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, przeł. A. Zadrożyńska, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Durkheim Émile, 1999, O podziale pracy społecznej, przeł. K. Wakar, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Durkheim Émile, 2000, Zasady metody socjologicznej, przeł. J. Szacki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Durkheim Émile, 2006, Samobójstwo, przeł. K. Wakar, Warszawa, Oficyna Naukowa.
 • Szacki Jerzy, 1964, Durkheim, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • Alexis de Tocqueville

  • Tocqueville Alexis de, 1987, Wspomnienia, przeł. A. W. Labuda, Wrocław, Ossolineum.
  • Tocqueville Alexis de, 1994, Dawny ustrój i rewolucja, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Kraków, Znak.
  • Tocqueville Alexis de, 1996, O demokracji w Ameryce tom I, przeł. B. Janicka, M. Król, Kraków, Znak.
  • Tocqueville Alexis de, 1996, O demokracji w Ameryce tom II, przeł. B. Janicka, M. Król, Kraków, Znak.
  • Tocqueville Alexis de, 2003, Piętnaście dni w pustkowiu, przeł. R. Chymkowski, Warszawa, Polityka.
  • Tocqueville Alexis de, 2003, Dawne rządy a rewolucja, przeł. W. M. Kozłowski, Warszawa, DeAgostini.
  • Tocqueville Alexis de, 2009, Raport o pauperyzmie, przeł. J. Strzelecka, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

  Georg Simmel

  • Simmel Jerzy, 1902, Zagadnienia filozofii dziejów, przeł. W. M. Kozłowski, Warszawa, Wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego.
  • Simmel Georg, 1905, Jak się utrzymują formy społeczne, przeł. b.n.t., Lwów, Polskie Towarzystwo Nakładowe.
  • Simmel Georg, 1975, Socjologia, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Simmel Georg, 1997, Filozofia pieniądza, przeł. A. Przyłębski, Poznań, Humaniora.
  • Simmel Georg, 2006, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa, Oficyna Naukowa.
  • Simmel Georg, 2007, Filozofia kultury. Wybór esejów, przeł. W. Kunicki, Kraków, Wydawnictwo UJ.
  • Simmel Georg, 2007, Filozofia życia. Cztery rozdziały metafizyczne, przeł. M. Tokarzewska, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Volumen.
  • Simmel Georg, 2008, Pisma socjologiczne, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa, Oficyna Naukowa.
  • Magala Sławomir, 1980, Simmel (Myśli i Ludzie), Warszawa, Wiedza Powszechna.

  Max Weber

  • Weber Max, 1984, Szkice z socjologii religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa, Książka i Wiedza.
  • Problemy socjologii wiedzy, 1985, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. (zawiera dwa teksty Webera)
  • Weber Max, 1994, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeł. J. Miziński, Lublin, Test.
  • Weber Max, 1998, Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, P. Dybel, Kraków, Znak.
  • Weber Max, 2000, Dzieła zebrane z socjologii religii. Etyka gospodarcza religii światowych. T. 3 Starożytny judaizm, przeł. D. Motak, Kraków, Nomos.
  • Weber Max, 2000, Dzieła zebrane z socjologii religii. Etyka gospodarcza religii światowych. T.1 Taoizm i Konfucjanizm, przeł. T. Zatorski, Kraków, Nomos.
  • Weber Max, 2000, Dzieła zebrane z socjologii religii. Etyka gospodarcza religii światowych. T.2 Hinduizm i buddyzm, przeł. G. Sowiński, Kraków, Nomos.
  • Weber Max, 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. D. Lachowska, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Weber Max, 2004, Racjonalność, władza, odczarowanie (wybór), przeł. M. Holona, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.