Meandry charyzmy – Szkic do portretu guru Kundaliniego

VI Konferencja Fundacji ATENA

22 listopada 2005 roku odbyła się VI Konferencja Fundacji ATENA zatytułowana „Transformacje New Age w Polsce”.

atena

dr Kamil Kaczmarek: Meandry charyzmy. Szkic do portretu guru
Kundaliniego

Oczywiście, z racji ograniczonego do 20 min. czasu udało mi
się wygłosić tylko niewielki fragment referatu. 
Sam referat stanowi również streszczenie
fragmentu, który mam nadzieję ukaże się w materiałach pokonferencyjnych w
całości.

Streszczenie: w referacie poruszam następujące wątki:
po krótkiej charakterystyce źródeł, na jakich się opieram, omawiam
„życie i poglądy Kundaliniego” – okres „legendarny”,
„historyczny”, a następnie trzy główne źródła jego
ideologii. Następnie omawiam fenomen charyzmy Kundaliniego, w kontekście
teorii przede wszystkim Maxa Webera, zwłaszcza relacja
charyzma-nadprzyrodzoność. Konfrontuję się także na tym przykładzie
z psychopatologiczną i psychomanipulacyjną koncepcją powstania NRR.
Ostatecznie przechodzę do problemu kryzysu charyzmy, jego objawów, bezpośrednich
i pośrednich przyczyn.

Skrót całości referatu
Fragment rozdziału „Źródła ideologii Kundaliniego” o
Bô Yin Râ (tekst pełny, choć jeszcze nie ostateczny):
BYR

Więcej o Bô Yin Râ dowiesz się na stronie wydawnictwa:
ViaAdAltum