Dementi i reakcje – dementiOnyszkiewicza

Oświadczenie prasowe Janusza Onyszkiewicza

nt.artykułu „Podziemny krąg” (Rzeczpospolita, 10.06.2005r.)
oraz programu „Uwaga” (TVN, 9.06.2005r.)

Szanowni Państwo,

Stanowczo sprzeciwiam się manipulacji prasowej dziennika Rzeczpospolita oraz telewizji TVN sugerującej moje związki z sektą przedstawioną w wyżej wymienionych publikacjach, której przywódczynią miałaby być p. Małgorzata Pawlisz.

Z lektury całych materiałów, przedstawionych zarówno przez Rzeczpospolitą, jak i TVN, wynika jasno, że sprawa dotyczy przede wszystkim działalności sekty oraz sposobów jej funkcjonowania. Tymczasem tytuły i zapowiedzi materiałów przedstawionych przez Rzeczpospolitą (Podziemny krąg. Groźna zakonspirowana sekta przenika do świata polityki i instytucji finansowych. W powiązanych z nią organizacjach działają znani politycy i uczeni) i TVN (Sekta idzie do władzy) sugerują powiązania sekty i współdziałanie z prominentnymi politykami, co – w domniemaniu – oznacza swego rodzaju „mafię”.

Oświadczam, że będąc wiceprezesem Stowarzyszenia Polskiej Rady Azji i Pacyfiku, mam możliwość poruszania problemów regionu Azji i Pacyfiku, prowadzenia i inicjowania publicznej debaty – także w ważnej dla mnie kwestii polityki bezpieczeństwa – oraz pokazywania różnorodności kultury azjatyckiej, co uważam za szczytne założenie. W Stowarzyszeniu PRAP działa wielu znanych naukowców, a także osoby znane z działalności publicznej. Pani Małgorzata Pawlisz była sekretarzem generalnym Stowarzyszenia, a jej sugerowana działalność w sekcie nie była mi wiadoma i nie miała wpływu na funkcjonowanie PRAP.

Dlatego materiał Rzeczpospolitej i Telewizji TVN uważam za poważną manipulację i nadużycie w stosunku do mojej osoby.

To przykre, że tak poważna gazeta, potrafi uprawiać tak nieodpowiedzialne dziennikarstwo.

Łączę wyrazy szacunku,

Janusz Onyszkiewicz

{zamieszczono na stronie http://demokraci.pl/}