Śpiewnik – Chciałbym napisać zwyczajny wiersz

Chciałbym napisać zwyczajny wiersz
O tym jak ludzie walczą o siebie
O tym jak razem radość chcą nieść
Stając się jednym, w każdej potrzebie

Chciałbym napisać zwyczajny wiersz
O tych, co własną wybrali drogę,
Wspólnym wysiłkiem budują sens
Swojemu życiu, swojemu Bogu.

Chciałbym napisać zwyczajny wiersz
O tym, co zwykłe w swej niezwykłości
Nadaje słowu właściwą treść
I drogi wielu wędrowców prości.

Chciałbym napisać zwyczajny wiersz,
Który urośnie, zaszumi drzewem,
Spragnionych będzie do źródła wieść,
Głodnych nakarmi spokoju chlebem.