Śpiewnik – Mur

Budujemy w sobie mur.
Mur ogromny, mur konieczny
Żeby w ciele pełnym dziur
Poczuć silnym i bezpiecznym
Siebie w sobie doskonały
Siebie w sobie zespolonem
To konieczność jak pochodnia
płonie w jaźni upragnionej

Budujemy w sobie mur.
Przeciw sobie i dla siebie.
By rozstrzygnąć wieczny spór,
Rzeczywiście tak jak drzewiej.
Już przerwana wieczna nić
Naiwności bezprzytomnej
Nie ma władzy złego myśl
Jaźń samotna w jaźni wolnej.

Budujemy w sobie mur…