Śpiewnik – Era wodnika

Rozpoczyna się świat od zera,
Świat – ojczyzna ludzi czynu.
Otwierają się drzwi do raju,
Aniołowie witają swych synów.

Rozpoczyna się świat od zera,
Zera w świętym miesiącu wieczności.
Czas najwyższy przerwać pęd szalony
Przygotować grunt nowej ludzkości.

Rozpoczyna się świat od zera,
„Gdzie ja jestem” sięga nieskończenie
W rozumieniu konieczności walki,
Granic w sobie i innych pragnieniem.

Rozpoczyna się świat od zera
Otwierając w spirali skończoność.
W punkcie jednym wszystko się zamyka,
Rzeczywistość określa świadomość.

Rozpoczyna się świat od zera,
Z utęsknieniem czekany wiek wieków,
Kosmicznego eposu nadzieja,
Co odradza się w głodnym człowieku.

Rozpoczyna się świat od zera,
Już dla głodnych nie zabraknie chleba,
Wejdą w siebie kochając do syta,
Żyjąc mężnie sięgną czynem nieba.

My o szczęście dziś walczymy,
O mądrości wiecznej trwanie.
Tworząc siebie, świat tworzymy,
Rozszerzamy prawdy znanie.

Na zakonie praw oparci
Dyscypliny granic siłą,
Mocy złego wprost wydarci
Poruszamy Świata bryłą.

Walka życiu sens nadaje,
Nie liczymy w drodze kroków.
Naprzód w bój o nieśmiertelność.
Dziś w przyjaciół zmieniaj wrogów.