Dementi i reakcje – dementiPRAiP

Dementi Biura Organizacyjnego

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do kampanii pomówień i oszczerstw zamieszczanych przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz emitowanych przez Telewizję Polsat i TVN. a dotyczących Pani Dr Małgorzaty Pawlisz, Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Polska Rada Azji i Pacyfiku (obecnie funkcja w zawieszeniu), przesyłam co następuje:

1 Oświadczenie Dr M. Pawlisz

2. Oświadczenie Prof. K. Gawlikowskiego. Prezesa Stowarzyszenia PRAiP

3 komunikat Polskiej Agencji Prasowej z dnia 10 czerwca br.

Jednocześnie informuję iż Pani Dr. M. Pawlisz, złożyła doniesienie o zamiarze popełnienia przestępstwa przez: redaktora dziennika „Rzeczpospolita” P. Bertolda Kittel redaktora telewizji TVN P. Jarosława Jabrzyka. redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita” P. Grzegorza Gaudena, wydawcę dziennika „Rzeczpospolita” spółkę Presspublica Sp z o o., spółkę TVN SA., a także osoby odpowiedzialne za program „Superwrzjer” Doniesienie zostało skierowane na ręce Prokuratora Generalnego RP. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

W zawiadomieniu mowa jest o działaniach ww. mediów przeciwko państwu polskiemu, jego dobremu imieniu oraz jego pozycji na arenie międzynarodowe) – poprzez usiłowanie niedopuszczenia do odbycia się międzynarodowej konferencji „Dialog między cywilizacjami – w kierunku nowego zaangażowania Europy”, która ma się odbyć w dniach 17-19 czerwca 2005 r.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o podejmowanych dalszych działaniach formalnych.

Z poważaniem,

/-/

BIURO ORGANIZACYJNE

konferencji „Dialog między cywilizacjami -w kierunku nowego zaangażowania Europy”