RELIGIE ALTERNATYWNE – Socjalizacja

7. Socjalizacja

W zależności od rezultatu tego sprawdzania poszukujący szuka dalej, albo angażuje się głębiej.

W procesie socjalizacji zachodzą równolegle dwa procesy: z jednej strony jest to tworzenie członka grupy z rekruta, uczenie go jak być członkiem grupy, poprzez pokazywanie nowicjuszowi wymagań członkostwa (w co trzeba wierzyć, jak się zachowywać, jakich norm przestrzegać, uczenie się odpowiedniego języka) oraz jego kształtowanie co polega „na zastosowaniu sankcji, pozytywnych i negatywnych w stosunku do zachowań nowicjusza” (Long, Hadden 1983:7)

Z drugiej jest to wcielanie, które przebiega od rekrutacji, oceny wartości kandydata do „kierowania nowicjuszy na określone pozycje”. Również rekrut wpływa na grupę, a zawsze znaleźć w niej najlepsze miejsce.

Po okresie „miesiąca miodowego” wchodzi w okres wzajemnego przystosowania się, ale jednocześnie stopniowego wyzbywania się pierwotnych złudzeń. Teraz oczekiwania sprowadzone są do bardziej realistycznego poziomu, ma miejsce uświadomienie sobie konieczności zaangażowania i ciężkiej pracy.