RELIGIE ALTERNATYWNE – Poszukiwanie i nawiązanie relacji

Poszukiwanie

Osoba oderwana od społeczeństwa zarówno na poziomie „bazy” jak i „nadbudowy” religijnej, o rozbudzonych potrzebach religijnych wchodzi o okres „poszukiwania”.

Poszukiwanie to odbywa się według następującego wzoru

1. Szukanie po omacku wstępnych wskazówek. Poszukujący uświadamia sobie na tym etapie, czego tak naprawdę szuka, czego oczekuje (Strauss 1979:162).

2. Stopniowo poszukujący zaczyna konkretyzować swoje poszukiwania, a poszukiwanie jest bardziej świadomie. Zaczyna odróżniać spotkania, na które warto pójść, guru, których warto sprawdzić (Strauss 1979:162).

3. Poszukujący sprawdza poszczególne oferty poprzez uczestnictwo w wykładach czy mniej formalnych spotkaniach (Strauss 1979:162).

Nawiązanie relacji

Bardzo ważnym momentem całego procesu jest nawiązanie osobistej relacji z członkami grupy. Często przekaz religijny przebiega torami uprzednio istniejących więzi społecznych, które – co należy podkreślić mogą „mieć znaczenie instrumentalne dla obu stron” (Strauss 1979:163). Jest to najskuteczniejszy kanał rekrutacji dla grup religijnych, jednak niedostępnych dla tych, które w dużym stopniu się izolują.

Oprócz więzi przyjaźni najczęściej podłożem konwersji jest jednak relacja lojalności i oddania w stosunku do autorytetu charyzmatycznego. Zawiązanie tej relacji przypomina pod wieloma względami zakochanie i rządzi się podobnymi prawami (por Wright 1991:133)

.