RELIGIE ALTERNATYWNE – Przymusowa preswazja

Przymusowa perswazja

Opracowałem na podstawie Schein 1997

„istotą tego procesu, z punktu widzenia dozorców, było stworzenie sytuacji, w której jednocześnie występowało kilka warunków” (Schein 1997):

1. Osobie zapowiada się, że jest uwięziona bezterminowo, aż do szczerego przyznania się do winy.

2. Więzień jest umieszczony miedzy innymi, bardziej zaawansowanymi więźniami.

3. Grupa jest nagradzana według odpowiedzialności zbiorowej – jedynie gdy wszyscy podzielą dany punkt widzenia grupa uzyska pewne przywileje.

4. Nowy punkt widzenia prezentowany jest więźniowi na wiele sposobów – osobiście przez prze­słuchujących, poprzez wykłady, materiały drukowane i od bardziej zaawansowanych członków grupy.

5. Głównym środkiem nauki i postępu są regularne pisemne spowiedzi i samokrytycyzm pobudzający do przemyślenia swej przeszłości.

6. Każdy krok w kierunku zmiany myślenia jest natychmiastowo nagradzany a ślad nieszczerości – karany.

7. Ograniczenie komunikacji z wszystkimi, którzy mogliby podtrzymywać stary punkt widzenia – następuje więc zerwanie wszelkich więzów z dawnymi grupami odniesienia

8. Stale stosowane są fizyczne naciski wszelkich rodzajów by osłabić fizyczną siłę więźnia – naj­silniejszym środkiem jest deprywacja snu. Tortury stosuje się jedynie jako środek karny.

9. Tworzy się poczucie bezpieczeństwa ze strony tych współwięźniów, którzy mogą wspierać go w jego wysiłkach ku przemianie myślenia.