RELIGIE ALTERNATYWNE – PRANIE MÓZGU?

ludzie nie pozbywają się prawdziwych przekonań dobrowolnie, robią to pod wpływem oszukaństwa, czarodziejskich zabiegów albo gwałtu

Platon Państwo.

Młodzi ludzie do sekt nie wstępują, oni są do nich podstępnie werbowani. Do werbunku stosuje się subtelne techniki psychomanipulacji przy pomocy których uwodzi się ich, aby następnie poddać procesowi prania mózgu. Pranie mózgu obezwładnia wolną wolę, odbiera młodym ludziom ich własne przekonania, tworzy niemal nową osobowość. Jak zauważają rodzice ? młody człowiek dramatycznie zmienia swe zachowanie, układ wartości i światopogląd, coraz bardziej tracą kontakt z otoczeniem. Aby go w tym stanie utrzymać, sekty stosują inne psychotechniki: system wyrafinowanej kontroli umysłu. Stwarzają totalitarne środowisko, w którym panuje pełna kontrola zachowania, myśli, uczuć i informacji.

Jak powiada Stephen Hassan, jeden z czołowych autorytetów ruchu antysektowego w Polsce i demaskator psychomanipulacji w sektach:

Przeciętny człowiek jest niemal bezbronny. Nie wie, na czym polega kontrola umysłu. Nie zna całego ar­senału środków, jakimi posługują się sekty. Nie wie, na jakie zachowania zwrócić szczególną uwagę, nie po­trafi po­stawić właściwych pytań. Przeciętny człowiek zakłada, że nigdy nie zostanie wciągnięty do sekty (1997:72).

Zdaniem jednego z najwybitniejszych polskich specjalistów od technik psychomanipulacji Tomasza Witkowskiego, prawda jest jednak taka, że nikt nie jest odporny na te techniki (2006:17-19).

Oznacza to, że kto wstąpi do sekty, w zasadzie nie ma już wyjścia, jak powiada Hassan, ludzie ci „nie są zdolni, by rozważyć możliwości innej drogi. Uwięziono ich w psychicznej pułapce” (1991:127).

Powyższa odpowiedź jest powszechnie uznawana w środowiskach osób praktycznie zajmują­cych się sektami: działaczy społecznych z ośrodków informujących o zagrożeniach niesionych przez sekty czy samopomocowych, czy to świeckiej czy kościelnej proweniencji. Na koncepcji tej opierają się prawie zawsze media, które przede wszystkim do tych ośrodków kierują swe pierwsze kroki po informację, podobnie jak przedstawiciele władz państwowych czy policji. Ostatnio nawet przy okazji dramatycznych wydarzeń w klasztorze betanek słyszeliśmy o technikach manipulacji. Przekonania te podziela też pewna liczba psychologów a zwłaszcza psychoterapeutów, którzy zajmują się pomocą ludziom wychodzącym z sekt.

Ile jest w niej jednak prawdy? Czytaj dalej…