RELIGIE ALTERNATYWNE – Korzenie mitu

IV. Korzenie mitu: agent Hunter i MK ULTRA

Koncepcja prania mózgu została upubliczniona przez Huntera, ale – jak się okazało – nie była re­zultatem jego dziennikarskiego śledztwa nad wypadkami w Korei. Edward Hunter był specjalistą od wojny psychologicznej CIA i agentem wpływu tej organizacji. Koncepcja prania mózgu była operacją specjalną („montażem”) mającą wzbudzić lęk przed komunistami, a jednocześnie usprawiedliwić własne badania CIA nad mechanizmami prania mózgu, czyli ściśle tajny program o kryptonimie MK Ultra (1953-1974).

W badaniach wsławił się kanadyjski psychiatra Ewen Cameron na uniwersytecie McGill (Anthony 1999:426, Moore 2007). Stosował on wobec nieświadomych niczego pacjentów potężne dawki elektrowstrząsów jednocześnie aplikując im narkotyki (głównie meskalinę, potem LSD). W rezultacie procesu, który zwał „depatterning” (rozwzorowanie) osoba pozbawiona wszelkich wspomnień wchodziła w stan wegetatywny. Przez kolejne tygodnie odtwarzano jej z taśmy komunikaty mające ją na powrót „zaprogramować” (repatterning). Ostatni etap to utrzymywania osoby przez długi czas w stanie snu przy pomocy barbituranów.

Co istotne: badania CIA zakończyły się niepowodzeniem. CIA nie udało się uczynić z człowieka „żywej marionetki”, ani przy pomocy hipnozy, ani narkotyków czy tortur.

Czytaj dalej…