Socjologia klasyczna

"Każdy winien obrać sobie bohatera, z którym by współpracował, wznosząc się na Olimp"

Goethe

KURS WOLNEGO CZYTANIA

Klasycznych książek socjologicznych
(i nie tylko)

Na podstawie reguł hermeneutyki socjologicznej Stanisława Kozyra-Kowalskiego opracował Kamil Kaczmarek

Neoklasycyzm socjologiczny

Stanisław Kozyr-Kowalski

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Wykłady z filozofii dziejów, Wstęp: cz. I, cz. II, cz. III, przeł. Adam Zieleńczyk, w stosunku do wydania z r. 1919, Warszawa, poprawiono pisownie.

Wykłady z filozofii dziejów, Świat rzymski: cz. I, Cesarstwo rzymskie, cz. II, Chrześcijaństwo, cz. III, Cesarstwo bizantyjskie

Auguste Comte

Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, par. 1-5 (trzy stadia), przeł. J.K., za wyd. 1936, poprawki stylistyczne: Kamil M. Kaczmarek.


Archiwum Herberta Spencera

HSA


Ludwik Gumplowicz

Gumplowicz
System socjologiiBibliografia

polskich wydań klasyków socjologiiArtykuły

Kamil Kaczmarek, 1999, Hegla apologia prawdy

Kamil Kaczmarek, 2003, Herberta Spencera teoria zróżnicowania społecznego

Kamil Kaczmarek Kilka uwag o Weberze i wolności od wartościowania (Fragment z książki "Socjologia a religie")

Kamil Kaczmarek, 2005, Herbert Spencer o religii i porządku społecznym

Kamil Kaczmarek, 2007, Klasyczna teoria charyzmyMaxa Webera. Kilka problemów z empirycznym zastosowaniem


Prasocjologia

Fragmenty z mojej książki Prasocjologia św. Tomasza z Akwinu: Rozdział 13. ŁAD SPOŁECZNY ordo in populo

Cała książka dostępna w repozytorium: Prasocjologia św. Tomasza z Akwinu


Linki

Do tekstów klasyków po polsku

Dla znających angielski

Kto wie o innych bazach tekstów klasycznych socjologów - będę wdzięczny za informację.


Dodano: 12 Lut 2009

dr Kamil M. Kaczmarek 16 03 2013