Prasa o Kundalinim

Rzeczpospolita

13.06.05 Nr 140

ŚLEDZTWO "RZ" I TVN

Według MSWiA sekty mają destrukcyjny wpływ na społeczeństwo

Tajne organizacje poza prawem

Pseudoreligijna grupa kierowana przez byłą wiceprezes ZUS Małgorzatę Pawlisz jest nielegalna

Dziennikarze "Rzeczpospolitej" i TVN ujawnili w ubiegłym tygodniu istnienie nieznanej wcześniej sekty. Grupa powstała w latach 80., gdy jej członkowie przedstawiali się jako Studencka Grupa Aktywności. Założycielem sekty jest Romuald Danilewicz, który w zeszłym roku na stałe osiadł w Holandii. W latach 90. grupa zaczęła działać w konspiracji, a na jej czele stanęła Małgorzata Pawlisz. Jednocześnie członkowie sekty zaczęli prowadzić interesy.

Małgorzata Pawlisz została wiceprezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potem dyrektorem wBanku Handlowym, a następnie szefową towarzystwa emerytalnego. Przywódcy sekty zgromadzili znaczny majątek. Zwykli członkowie sekty często żyją w nędzy. Przywódcy mają pełną kontrolę nad "uczniami", utrzymują ją m.in. dzięki hipnozie.

W Polsce zakazana jest działalność tajnych organizacji. Na nielegalność grup działających w tajemnicy wskazują m.in. autorzy raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o sektach z 2000 r. (wtedy po raz ostatni MSWiA stworzyło taki raport). "Działalność tego typu narusza konstytucyjną zasadę jawności życia publicznego" - czytamy w raporcie.

Zdaniem MSWiA działanie w nieformalnej grupie jest wygodne dla sekt. Od takich grup nikt nie wymaga informacji o organach i strukturze związku, adresie siedziby i statucie - formalnym grupom ujawnianie takich danych nakazują przepisy. "Cechą wielu grup jest ezoteryczność - czyli działanie w sposób tajemniczy, dostępny tylko dla wtajemniczonych lub wybranych" - podkreśla raport.

Według definicji MSWiA "za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków; która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny".

Od kilku lat Małgorzata Pawlisz, szefowa opisanej przez nas sekty, organizuje prestiżowe konferencje naukowe, w których udział biorą uczeni i politycy. W tym tygodniu odbędzie się taka konferencja pod patronatem m.in. premiera Marka Belki. Sekta inspiruje powstawanie stowarzyszeń i fundacji, w których zasiadają politycy i uczeni. "Większość sekt intensywnie zabiega o to, żeby w sposób sztuczny zwiększyć swoją wiarygodność w oczach werbowanych osób. Grupy te potrafią wymienić wiele osób i instytucji, które popierają ich działalność. Najczęściej wykorzystują autorytety naukowe, religijne, polityczne i młodzieżowe" - przestrzega raport.

Do najbardziej znanych sekt, działających w Polsce należą m.in.Antrovis, Niebo, Himavanti. Działalność niektórych z nich prowadzi do tragedii - w 1993 r. zaginął 16-latek, po tym jak kontakty z Antrovisem przekonały go do ewakuacji w kosmos. Według policji zaginęły jeszcze dwie inne osoby związane z tą grupą. W 1997 r. w Białej Podlaskiej popełnili samobójstwo dwaj uczniowie szkół średnich. Przyczyną były praktyki satanistyczne. Przywódca grupy został skazany na dwa lata więzienia za nakłanianie do samobójstw.

BERTOLD KITTEL

Komentarz:
1) Małgorzata Pawlisz, szefowa opisanej przez nas sekty,
2) Do najbardziej znanych sekt, działających w Polsce należą m.in.Antrovis
3a) w 1993 r. zaginął 16-latek, po tym jak kontakty z Antrovisem przekonały go do ewakuacji w kosmos
3b) W 1997 r. w Białej Podlaskiej popełnili samobójstwo dwaj uczniowie szkół średnich. Przyczyną były praktyki satanistyczne. Przywódca grupy został skazany na dwa lata więzienia za nakłanianie do samobójstw.
Jaki z tego wniosek? Małgorzata Pawlisz, --> sekty --> zaginął 16-latek -->samobójstwo
Logiczne?
KK

dr Kamil M. Kaczmarek 28 09 2009