Bibliografia – wybranych pozycji z ewolucjonizmu

 • Antropologia kulturowa
  • Childe Gordon, 1951, Social Evolution, Cleveland and New York, Meridian Books.
  • Childe Gordon V., 1963, O rozwoju w historii, przeł. H. Krahelska, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Chmielowski Piotr, 1988, Kultura i ewolucja, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Frazer James G, 1978, Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
  • Harding Thomas G., Kaplan David, Sahlins Marshall D., Service Elman R., 1973, Evolution and Culture. [Foreword by Leslie a. White], Ann Arbor, University of Michigan Press.
  • Marett R. R., 1909, The Threshold of Religion, , .
  • Marett R.R., 1910, Antropologia, przeł. L. Krzywicki, Warszawa, E. Wende i Ska.
  • Morgan Lewis H, 1887, Społeczeństwo pierwotne czyli badanie kolei ludzkiego postępu od dzikości przez babarzyństwa do cywilizacji, Warszawa, PRAWDA.
  • Nowaczyk Mirosław, 1989, Ewolucjonizm kulturowy a religia, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Patterson Thomas C., Orser Charles E. Jr. (red.), 2004, Foundations of Social Archeology. Selected Writings of V. Gordon Childe, Oxford, New York, Berg.
  • Tylor Edward B., 1902, Antropologja. Wstęp do badania człowieka i cywilizacji, przeł. A. Bąkowska, Warszawa, Nakładem Stefana Dembego.
  • Tylor E. B., 1896, Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, przeł. Z. A. Koniewska, Warszawa, W drukarni F. Csernaka.
  • White Leslie A., 1959, The Evolution of Culture; The Development of Civilization to the Fall of Rome, New York, Toronto, London, McGaw-Hill Book Company.
  • Steward Julian H., 1972, Theory of Culture Change. The Methodology of Multilinear Evolution, Illinois, University of Illinois Press.
 • Biologia
  • Dobzhansky Theodosius, 1968, Dziedziczność a natura człowieka, przeł. M. Jurecki, Warszawa, PWN.
  • Dobzhansky Theodosius, 1979, Różnorodność i równość, przeł. , Warszawa, PIW.
  • Krzanowska H., Szarski H. i in., 2002, Zarys mechanizmów ewolucji, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Lamarck, Wallace, Darwin, 1959, Teoria ewolucji w wypisach, Warszawa, Wiedza Powszechna.
  • Mayr Ernst, 1974, Populacje, gatunki i ewolucja, przeł. W. Byczkowska-Smyk i in., Warszawa, Wiedza Powszechna.
  • Mayr Ernst, 2002, To jest biologia. Nauka o świecie ożywionym, Warszawa, Prószyński i S-ka.
  • Mayr Ernst, 2002, What Evolution Is, London, Phoenix.
 • Socjobiologia/Psychologia ewolucyjna
  • Boyer Pascal, 2001, Religion Explained. The Evolutionary Origins of Religious Thought, New York, Basic Books, Inc..
  • Boyer Pascal, 2005, I człowiek stworzył bogów, przeł. K. Szeżyńska-Maćkowiak, Warszawa, Prószyński i S-ka.
  • Wilson David Sloan, 2003, Darwin\’s Cathedral. Evolution, Religion and the Nature of Society, Chicago and London, The University of Chicago Press.
  • Wilson Edward O., 1998, O naturze ludzkiej, Poznań, Zysk i S-ka.
  • Wilson Edward O., 2000, Socjobiologia, Poznań, Zysk i S-ka.
 • Memetyka
  • Aunger Robert (red.), 2000, Darwinizing Culture: The Status of Memetics as a Science, Oxford, Oxford University Press. wstęp [pdf]
  • Aunger Robert, 2002, The Electric Meme. A new theory about how we think, New York, The Free Press.
  • Biedrzycki Mariusz, 1998, Genetyka kultury, Warszawa, Prószyński i S-ka.
  • Blackmore Susan, 1999, The Meme Machine. With a Foreword by Richard Dawkins, Oxford, Oxford University Press.
  • Brodie Richard , 2009, Virus of the Mind. The New Science of the Meme, Padstow, Hay House.
  • Dawkins Richard, 1996, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa, Prószyński i S-ka.
  • Dawkins Richard, 2003, Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen, przeł. J. Gliwicz, Warszawa, Prószyński i S-ka.
  • Dawkins Richard, 2008, Bóg urojony, przeł. P. J. Szwajcer, Warszawa, Wydawnictwo CiS.
  • Dennett Daniel C., 2006, Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon, New York, Penguin.
  • Distin Kate, 2005, The Selfish Meme. A Critical Reassessment , Cambridge, Cambridge University Press.
  • Grafen Alan, Ridley Mark (red.), 2008, Richard Dawkins. Ewolucja myślenia, przeł. M. Lipa, Gliwice, Wydawnictwo Helion.
  • Lynch Aaron, 1996, Thought Contagion How belief spreads through society, New York, Basic Books, Inc., Publishers.
 • Socjologia
  • Alexander Jeffrey C., Colomy Paul (red.), 1990, Differenatiation Theory and Social Change, New York, Columbia university Press.
  • Gella Aleksander, 1966, Ewolucjonizm a początki socjologii (L. Gumplowicz i L.F. Ward), Wrocław, Ossolineum.
  • Lenski Gerhard E., 1966, Power and Privilege. Aa Theory of Social Stratification, New York, Toronto, London, McGraw-Hill Book Company.
  • Lenski Gerhard, 2005, Ecological-Evolutionary Theory. Principles and Applications, Boulder, London, Paradigm Publishers.
  • Nolan Patrick, Lenski Gerhard, 1995, Human Societies. An Introduction to Macrosociology, New York, McGraw-Hill Book Company.
  • Parsons Talcott, 1966, Societies. Evolutionary and Comparative Perspectives, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, Inc..
  • Spencer Herbert, 1889, Pierwsze zasady , przeł. J. K. Potocki, Warszawa, Wydawnictwo Głosu.
  • Spencer Herbert, 1889, Dane socjologii, Warszawa, Wydawnictwo Głosu.
  • Spencer Herbert, 1891, Instytucje kościelne, przeł. J.K. Potocki, Warszawa, W Drukarni Maryi Ziemkiewicz.
  • Turner Jonathan H., 2003, Human Institutions. A Theory of Societal Evolution , Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, Inc..
  • Turner Jonathan H., 2010, Theoretical Principles of Sociology, Volume 1, Macrodynamics, New York, London, Heidelberg, Springer.
  • Sztompka Piotr, 2005, Socjologia zmian społecznych, przeł. J. Konieczny, Kraków, Znak.