Ewolucjonizm a religia – Czy religie ewoluują?

Czy teorie ewolucji znajdują zastosowanie do religii, jako zjawiska społecznego?

Zarys programu

I. Prekursorzy teorii ewolucji w humanistyce

II. Ewolucjonistyczna szkoła w antropologii

III. a) Neoewolucjonizm w antropologii

 • Gordon Childe
 • Leslie A. White
 • Julian Steward


IV. Darwinizm


 • Ernst Mayr i Wielka Synteza
 • Richard Dawkins i memetyka
 • Edward Osborne Wilson i socjobiologia
 • David Sloan Wilson i Evolutionary Religious Studies
 • Ina Wunn

V. Ewolucjonizm w socjologii

III. b) Neoewolucjonizm w socjologii

 • Tacott Parsons i Robert Bellah
 • Gerhard Lenski i Patrick Nolan
 • Rodney Stark
 • Jonathan Turner
 • Walter G. Runciman

Bibliografia

wybranych prac z zakresu ewolucjonizmu, ewolucjonizmu kulturowego i socjologicznego