Strony internetowe – o naukowych badaniach nad początkami chrześcijaństwa

Third Quest

Inne opracowania

Źródła

Biblia i pomoce biblijne

Tekst oryginalny NT
Przekłady
 • BT, BW, BW-P, BG, BB, PNŚ| KJV, WB, YLT| Vulg, LXX(pl, en, lat, gr)
 • BT(pl)
 • BG, BL, KJV(pl, germ, en)
 • PNŚ(pl)
 • NRSV(en)
 • NRSV(en)
 • BB- Biblia brzeska (pl) |BG- Biblia gdańska (pl)
  BL – Biblia Lutra (germ)
  BT – Biblia tysiąclecia (pl)
  BW- Biblia warszawska (pl)
  BW-P- Biblia warszawsko-praska (pl)
  CV -Codex Vaticanus (gr)
  KJV- King\’s James Version (en)
  LXX – Septuaginta (gr)
  NRSV – New Revised Standard Version (en)
  PNŚ – Przekład Nowego Świata (pl)
  STR – Stephanus Textus Receptus (gr)
  ScTR -Scriveners Textus Receptus (gr)
  Vulg – Vulgata (lat)
  WB- Webster Bible (en)
  YLT – Young\’s Literal Translation (en)

Pomocne narzędzia

Apokryfy

Ojcowie Apostolscy