Bibliografia – wybranych pozycji do studiów nad socjologią wczesnego chrześcijaństwa

Wybrane pozycje w języku polskim

Religioznawstwo i historia
 • Fromm Erich, 1995, Dogmat Chrystusa i inne pisma religioznawcze, przeł. , Lublin, Test.
 • Kautsky Karol, 1950, Pochodzenie chrześcijaństwa, Warszawa, Książka i Wiedza.
 • Musiał Danuta, 2001, Antyczne korzenie chrześcijaństwa, Warszawa, TRIO.
 • Robertson Archibald, 1960, Pochodzenie chrześcijaństwa, Warszawa, Książka i Wiedza.
Biblistyka
 • Danielou Jean SJ, 2002, Teologia judeochrześcijańska, przeł. , Kraków, WAM.
 • Gnilka Joahim, 1997, Jezus z Nazaretu, przeł. , Kraków, Znak.
 • Gnilka Joahim, 2001, Paweł z Tarsu, przeł. , Kraków, m .
 • Gnilka Joahim, 2004, Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła, przeł. , Kraków, m .
 • Gnilka Joahim, 2002, Piotr i Rzym. Obraz Piotra w pierwszych dwu wiekach, przeł. W. Szymona, Kraków, m .
 • Langkammer Hugolin, 1976, U podstaw chrystologii Nowego Testamentu, Wrocław, WWKA.
 • Langkammer Hugolin, 1985, Teologia Nowego Testamentu. cz. I. Ewangelie, Dzieje apostolskie, Listy katolickie, Apokalipsa, Wrocław, WWKA.
 • Langkammer Hugolin, 1995, Nowy Testament o Kościele, Wrocław, Wydawnictwo św. Antoniego.
 • Langkammer Hugolin OFM, 2005, Apostoł Paweł. Od nawrócenia aż po Rzym, Lublin, Wydawnictwo KUL.
Third quest
 • Crossan John Dominic, 1998, Kto zabił Jezusa. Korzenie antysemityzmu w ewangelicznych relacjach o śmierci Jezusa, przeł. M. Stopa, Warszawa, Książka i Wiedza.
 • Ehrman Bart D., 2009, Przeinaczanie Jezusa. Kto i dlaczego zmieniał Biblię, przeł. M. Chowaniec, Warszawa, Wydawnictwo CiS.
 • Ehrman Bart D., 2010, Naśladowcy Jezusa. Prawda i fałsz. Piotr, Paweł i Maria Magdalena, przeł. P. Hejmej, Warszawa, Demart.
 • Maccoby Hyam, 1999, Jezus i żydowska walka wyzwoleńcza, Zgorzelec, Ahriman-International.
 • Maccoby Hyam, 2008, Kowal mitu. Święty Paweł i wynalazek chrześcijaństwa, przeł. M. Wysocki, Zgorzelec, Ahriman-International.
 • Rosik Mariusz, 2008, Judaizm u początków ery chrzescijańskiej, Wrocław, TUM.
 • Trocmé Étienne, 2004, Pierwsze kroki chrześcijaństwa, przeł. J. Gorecka-Kalita, Kraków, WAM.
 • Vermes Geza, 2006, Kto był kim w czasach Jezusa, przeł. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, Warszawa, Amber.
 • Vermes Geza, 2008, Twarze Jezusa, przeł. J. Kołak, Kraków, Homini.
 • Vermes Geza, 2009, Autentyczna ewangelia Jezusa, przeł. J. Kołak, Kraków, Homini.
Wybrane źródła
 • Grecko-Polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, 1997, , przeł. Popowski, Wojciechowski, Warszawa, Vocatio.
 • Popowski Remigiusz ks., 1997, Słownik grecko-polski Nowego Testmaentu, Warszawa, Vocatio.
 • Apokryfy Nowego Testamentu (pod red. Starowieyskiego M.), 1986, tom I Ewangelie apokryficzne
 • Euzebiusz z Cezarei, 1924, Historia Kościelna. O męczennikach Palestyńskich, przeł. , Poznań, Fiszer i Majewski.
 • Flawiusz Józef, 2001, Dawne dzieje Izraela t.1, przeł. , Warszawa, Rytm.
 • Flawiusz Józef, 2001, Dawne dzieje Izraela t.2, przeł. , Warszawa, Rytm.
 • Flawiusz Józef, 2001, Wojna żydowska, przeł. , Warszawa, Rytm.
 • Leloup Jean-Yves, 2006, Ewangelia Marii Magdaleny, przeł. P. Sachse, Wrocław, Purana.
 • Paciorek Antoni, 2001, Q. Ewangelia galilejska, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Pagels Elaine, 2005, Nauka Jezusa według tajemnej ewangelii Tomasza, przeł. I. Szuwalska, Wrocław, Purana.
 • Pagels Elaine, 2007, Ewangelie gnostyckie, przeł. I. Szuwalska, Wrocław, Purana.
 • Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, 1998, Świderkówna A. (opr.), , .

Wybrane pozycje w językach obcych

 • Crossan John Dominic, 1991, The Historical Jesus. The Life of a Mediterranean Jewish Peasant, New York, HarperOne.
 • Crossan John Dominic, 1994, Jesus. A Revolutionary Biography, San Francisco, HarperSanFrancisco.
 • Crossan John Dominic, 1998, The Birth of Christianity. Discovering What Happend in the Years Immediately After the Execution of Jesus, New York, HarperOne.
 • Crossan John Dominic, Reed Jonathan L., 2001, Excavating Jesus. Behind the Stones, Behind the Texts, San Francisco, HarperSanFrancisco.
 • Fredriksen Paula, 2000, From Jesus to Christ, New Haven and London, Yale University Press.
 • Lüdemann Gerd, 2002, Paul. The Founder of Christianity, New York, Prometheus Books.
 • Mack Burton L., 1995, Who Wrote the New Testament. The Making of the Christian Myth, New York, HarperOne.
 • Malina Bruce J., 2001, The New Testament World. Insights from Cultural Anthropology, Louisville, Kentucky, Westmister John Knox Press.
 • Malina Bruce J., Rohrbaugh Richard L., 2003, Social-Science Commentary in the Synoptic Gospels, Minneapolis, Fortress Press.
 • Robinson james M., Koester Helmut, 1971, Trajectories through Early Christianity, Eugene, Oregon, Wipf and Stock Publishers.
 • Sanders E.P., 1977, Paul and Palestinian Judaism, Minneapolis, Fortress Press.
 • Sanders E.P., 1995, The Historical Figure of Jesus, London, Penguin.
 • Stark Rodney, 1997, The Rise of Christianity. How the Obscure, Marginal Jesus Movement Became the Dominant Religious Force in the Western World in a Few Centuries, New York, HarperOne.
 • Stegemann W., Malina B., Theissen G. (red.), 2002, The Social Setting of Jesus and The Gospel, Minneapolis, Fortress Press.
 • Theissen Gerd, 1984, Biblical Faith. An Evolutionary Approach, przeł. J. Bowden, London, SCM Press.
 • Theissen Gerd, 1991, The Gospels in Context. Social and Political History in the Synoptic Tradition, Minneapolis, Fortress Press.
 • Theissen Gerd, 1992, Social Reality and the Early Christians. Theology, Ethics, and the Worls of the New Testament, przeł. M. Kohl, Minneapolis, Fortress Press.
 • Theissen Gerd, 1999, The Gospels in Context: Social and Political History in the Synoptic Tradition, , T. & T. Clark Publishers.
 • Theissen Gerd, 2003, A Theory of Primitive Christian Religion, London, SCM Press.
 • Theissen Gerd, 2004, The Social Setting of Pauline Christianity. Essay on Corinth, Eugene, Wipf and Stock Publishers.
 • Vermes Geza, 1993, The Religion of Jesus the Jew, Minneapolis, Fortress Press.
 • White L. Michael, 2004, From Jesus to Christianity, New York, HarperOne.