Przykłady –

Przykłady z moich studenckich lektur (Durkheim)

konspekt Durkheim

Przykłady z lektur prof. Stanisława Kozyra-Kowalskiego (studia nad Spencerem)

konspekt Kozyr Sos
konspekt Kozyr2

Przykład z lektury Lenina 😉 (zaczerpnięte z L. Feuerbach, Wykłady o istocie religii, PWN, 1953)

konspekt Lenina

Moje gotowe konspekty (fragmenty oczywiście) z Mieć czy być Fromma, Zasad metody socjologicznej Durkheima i z Dawny ustrój a rewolucja Tocquevilla

konspekt.fromm
konspekt.Durkheim
tocqueville