Kurs wolnego czytania

Jest to kurs nie dla tych, którzy mają dużo czasu, ale dla tych, którzy swój cenny czas chcą poświęcić na uprawianie - nieco może staroświeckiego zajęcia : dochodzenia do prawdy. A jak uczy nas Platon "W tych sprawach miarą odpowiednią jest całe życie". Jeśli więc nie chcesz jak te kobieciny, z których naśmiewał się Augustyn, całe życie się uczyć i do prawdy nie dojść, ten kurs jest dla Ciebie


Z przykrością zawiadamiam, że nie wydaję certyfikatów!

Na początek dobrze jest zrobić sobie: Socjologiczny rachunek sumienia

Wstęp i część I kurs


Jako ćwiczenie do cz. I polecam porównać polskie tłumaczenie i angielski oryginał Wstępu do socjologii z Archiwum herberta Spencera.

Rozdział VIII Stronniczości wychowania,english

Rozdział XII Stronniczości teologiczne,english


Cz. IIkurs


Cz. IIIkurs


Cz. IVkurs


Cz. Vkurs


Cz. VIkurs

dr Kamil M. Kaczmarek 28 09 2009