Herbert Spencer

Instytucje domowe

cz. III Zasad socjologii

Instytucje domowe

cz. III Zasad socjologii

I. UTRZYMANIE GATUNKU


II. RÓŻNICE INTERESÓW GATUNKU, RODZICÓW I POTOMSTWA


III. PIERWOTNE STOSUNKI PŁCI


IV. EGZOGAMIA I ENDOGAMIA


V. LUŹNE STOSUNKI DWOJGA PŁCI (PROMISKUITYZM)


VI. WIELOMĘSTWO ( POLIANDRIA )


VII. WIELOŻEŃSTWO ( POLIGAMIA )


VIII. JEDNOŻEŃSTWO (MONOGAMIA 1)


IX. RODZINA


X. POŁOŻENIE KOBIET


XI. POŁOŻENIE DZIECI


XII. PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ STOSUNKÓW DOMOWYCH


dr Kamil M. Kaczmarek 28 09 2009