Ewolucjonizm a religia

Czy religie ewoluują?

Czy teorie ewolucji znajdują zastosowanie do religii, jako zjawiska społecznego?

Zarys programu

I. Prekursorzy teorii ewolucji w humanistyce

II. Ewolucjonistyczna szkoła w antropologii

III. a) Neoewolucjonizm w antropologii

IV. Darwinizm

V. Ewolucjonizm w socjologii

III. b) Neoewolucjonizm w socjologii

Bibliografia

wybranych prac z zakresu ewolucjonizmu, ewolucjonizmu kulturowego i socjologicznego

dr Kamil M. Kaczmarek 24 08 2010