RELIGIE ALTERNATYWNE

Model Dowtona

Źródła: Downton James V., 1980, An Evolutionary Theory of Spiritual Conversion and Commitment: The Case of Divine Light Mission, Journal for the Scientific Study of Religion, 19(4), 381-396.

Koncepcja oparta na modelu Starka i Loflanda, rozwinięta po badaniach nad grupą guru Maharaji. Oryginalnie poza 10 stadiami autor wyróżnia 27 kroków, tutaj tylko ogólny zarys.

dr Kamil M. Kaczmarek 28 09 2009