Meandry charyzmy

Szkic do portretu guru Kundaliniego


VI Konferencja Fundacji ATENA

22 listopada 2005 roku odbyła się VI Konferencja Fundacji ATENA zatytułowana "Transformacje New Age w Polsce".

atena

dr Kamil Kaczmarek: Meandry charyzmy. Szkic do portretu guru Kundaliniego

Oczywiście, z racji ograniczonego do 20 min. czasu udało mi się wygłosić tylko niewielki fragment referatu. 
Sam referat stanowi również streszczenie fragmentu, który mam nadzieję ukaże się w materiałach pokonferencyjnych w całości.

Streszczenie: w referacie poruszam następujące wątki: po krótkiej charakterystyce źródeł, na jakich się opieram, omawiam "życie i poglądy Kundaliniego" - okres "legendarny", "historyczny", a następnie trzy główne źródła jego ideologii. Następnie omawiam fenomen charyzmy Kundaliniego, w kontekście teorii przede wszystkim Maxa Webera, zwłaszcza relacja charyzma-nadprzyrodzoność. Konfrontuję się także na tym przykładzie z psychopatologiczną i psychomanipulacyjną koncepcją powstania NRR. Ostatecznie przechodzę do problemu kryzysu charyzmy, jego objawów, bezpośrednich i pośrednich przyczyn.

Skrót całości referatu
Fragment rozdziału "Źródła ideologii Kundaliniego" o Bô Yin Râ (tekst pełny, choć jeszcze nie ostateczny): BYR

Więcej o Bô Yin Râ dowiesz się na stronie wydawnictwa: ViaAdAltum
dr Kamil M. Kaczmarek 28 09 2009