Instytucje eklezjastyczne

Instytucje eklezjastyczne

Instytucje eklezjastyczne

przekład Kamil Kaczmarek

(C)Copyright for the polish translation by Kamil Kaczmarek


Rozdział I. Idea religijna


Rozdział II. Znachorzy i kapłani


Rozdział III. Kapłańskie obowiązki potomków


Rozdział IV. Najstarsi potomkowie męzcy jako quasi-kapłani


Rozdział V. Władca jako kapłan


Rozdział VI. Powstanie kapłaństwa


Rozdział VII. Duchowieństwo politeistyczne i monoteistyczne


Rozdział VIII. Hierarchie kościelne


Rozdział IX. Kościelny system jako łącznik społeczny


Rozdział X. Wojskowe czynności kapłanów


Rozdział XI. Cywilne czynności kapłanów


Rozdział XII. Kościół i państwo


Rozdział XIII. Odstepstwo od kościoła panującego (nonconformity)


Rozdział XIV. Moralny wpływ duchowieństwa


Rozdział XV. Przeszłość i przyszłość kościoła


Rozdział XVI. Przeszłość i przyszłość religii


{FORM}
dr Kamil M. Kaczmarek 28 09 2009